Monthly Archive: November 2022

Fördelar med fysisk aktivitet

Kroppen mår bra av att röra på sig och det återspeglar sig i ditt allmänna välmående. All form av rörelse är viktig och påverkar din hälsa positivt. Du blir piggare, starkaare och sover bättre. Även ditt minne påverkas positivt av fysisk rörelse.   Kroppen är byggd för rörelse och all form av fysisk aktivitet så som promenader, trädgårdsarbete, träning eller friluftsliv kan hjälpa till att minska …