Related imageVarje dag inträffar en mängd akuta idrottsolycksfall. På några sekunder kan en skön löprunda eller skidtur vändas till en livshotande situation för dig själv eller för någon annan person. Det finns en del saker du själv kan göra innan räddningstjänst eller ambulans hunnit fram. Vid t. ex. ett hjärtstopp är tiden helt avgörande, och med tidig hjärt-lungräddning ökar chansen att överleva med två till tre gånger.

Lär dig första hjälpen och gå gärna en kurs. Det gör dig mentalt förberedd på om någon drabbas av en allvarlig olycka. Ett snabbt agerande är avgörande för att rädda liv och skador kan begränsas eller till och med undvikas helt.

Första hjälpen, L.A.B.C.

Livsfarligt läge – Se över olycksplatsen, för den skadade i säkerhet om du anser att det är nödvändigt och varna trafiken om du befinner dig på en trafikerad väg. Utsätt inte dig själv för fara.

Andning – Kontrollera att den skadade andas. Om den skadade inte andas, se till att skapa fri luftväg genom att försiktigt böja huvudet bakåt och sätta två fingrar under hakan och lyfta upp underkäken. Kontrollera andningen igen. Om den skadade fortfarande inte andas eller har onormal andning ska du larma 112 och sätta igång hjärt-lungräddning. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

Blödning – Stoppa större blödningar genom att placera den skadade kroppsdelen i högläge och tryck med handen mot såret. Lägg sedan ett tryckförband runt såret. Vid skada på halsen eller bröstkorgen trycker man endast lätt mot såret med förbandet.

Chock – Chock/cirkulationssvikt är livshotande och innebär att mängden blod i kroppen är för liten för att syresätta kroppen. En person med cirkulationssvikt har snabb puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest. Placera personen i sidoläge samt med benen i högläge och värm kroppen med filtar. Ge aldrig den skadade något att dricka eller äta, det kan försämra tillståndet.