Fördelar med fysisk aktivitet

Kroppen mår bra av att röra på sig och det återspeglar sig i ditt allmänna välmående. All form av rörelse är viktig och påverkar din hälsa positivt. Du blir piggare, starkaare och sover bättre. Även ditt minne påverkas positivt av fysisk rörelse.  

Kroppen är byggd för rörelse och all form av fysisk aktivitet så som promenader, trädgårdsarbete, träning eller friluftsliv kan hjälpa till att minska riskerna för flertalet sjukdomar.  

En halvtimme om dagen av måttligt ansträngande aktivitet räcker. Det behöver inte vara vid ett tillfälle utan går bra att sprida ut. En kvart två gånger om dagen eller flera kortare pass fungerar också bra.  

  
Att träna lagom har många stora fördelar för din allmänna hälsa. Det stärker musklerna som skyddar skelett och leder. Det ökar rörlighet och balans och på så sätt motverkar det fallskador. Att träna påverkar även vikt, blodfetter, blocktryck och blodsocker.  

Även din hjärna påvkeras positivt. Du får bättre minne, har det lättare att lära dig, får bättre koncentrationsförmåga och du kan också uppleva att du blir piggare.  

Leave a Reply