Det är inte helt ovanligt att olyckan är framme och att en tand skadas. Om du har otur kan en del av tanden gå av eller tandkronan gå sönder eller i värsta fall så kan hela tanden med slås ut. Om det händer är det viktigt att kontakta tandläkaren direkt – ju snabbare du kommer till tandläkaren desto troligare är det att tanden går att rädda. 

Om du slår av en bit av tanden är det viktigt att om möjligt spara flisan. Om det är en stor bit som har gått av kan tandläkaren eventuellt klistra tillbaka den. Om det inte går ersätts den avslagna biten med en tandfärgad plastfyllning. 

Är det en permanent tand som har slagits ut är det viktigt att hitta, rengöra och om möjligt sätta tillbaka tanden. För att rengöra en smutsig utslagen tand ska du skölja den i rinnande vatten. När du tar du i tanden är det viktigt att du endast tar i kronan och undviker att ta i roten. Om du inte kan sätta tillbaka tanden på dess ursprungliga plats kan du lägga den i ett glas mjölk. Det är viktigt att du uppsöker tandvården omgående för att öka möjligheterna att rädda tanden.  

Om det istället är en mjölktand som har slagits ut är det viktigt att inte sätta tillbaka tanden då det kan skada den underliggande permanenta tanden.